Poljoprivredno zemljište u Novim Karlovcima!

210.000,00€
/

Poljoprivredno zemljište koje se nalazi u pojasu državbog puta IA reda A1(autoput) izvan granica gradjevinskog područja naselja Novi Karlovci.

Mogućnosti gradnje sledećih objekata: za potrebe poljoprivrednog domaćinstva, poljoprivredni radni kompleksi, za potrebe skladištenja i pretade poljoprivrednih proizvoda, objekti za eksploataciju mineralnih sirovina, objekti za potrebe privrede, turizma, rekreacije.

Površina placa
96 ari
Mesto:
Kontaktiraj agenciju